Stijn Terpstra

Ruins from Rabot, 2021 (The last tower of Rabot)


Since the 1970s, three, seventeen-story towers have symbolized the Rabot neighborhood. At one time they were inhabited by nearly six hundred residents. Although a lively community developed around the residential blocks, the neighborhood often came under negative attention. Fights, vandalism and nuisance caused a bad image of the neighborhood. In 2009 it was decided to gradually demolish the towers one by one, the residential blocks were declared uninhabitable. For this, eight new buildings with apartments and community facilities will be constructed, this was part of the plan to bring the neighborhood out of its isolation.

In 2013, the demolition of the first Rabot Tower began. It was a special moment in which the neighborhood came together to see how a piece of history will be demolished. Two years later, in 2015, the demolition of the second tower began. Meanwhile, construction began on the new apartments and amenities. Four years later, the demolition of the third and final Rabot Tower began.


(nl)

Sinds de jaren 70 staan drie, zeventien verdieping hoge Rabottorens symbool voor de Rabotwijk. Ooit waren ze bewoond door bijna zeshonderd bewoners. Hoewel er een levendige gemeenschap ontstond rondom de woonblokken, kwam de buurt vaak in negatieve aandacht. Vechtpartijen, vandalisme en overlast zorgde voor een slecht imago van de wijk. In 2009 was besloten om geleidelijk, één voor één de torens te slopen, woonblokken waren onbewoonbaar verklaard. Hiervoor komen er acht nieuwe gebouwen met appartementen en buurtvoorzieningen, dit was onderdeel van het plan om de wijk uit zijn isolement te halen.

In 2013 begon het afbreken van de eerste Rabottoren. Het was een bijzonder moment waarin de wijk samenkwam om te kijken hoe een stuk geschiedenis afgebroken zal worden. Twee jaar later, in 2015, begon de sloop van de tweede toren. Ondertussen begon de bouw aan de nieuwe appartementen en voorzieningen. Vier jaar later begon de sloop van de derde en laatste Rabottoren.