Stijn Terpstra
The grey area, 2021

‘The grey area’ is the result of a study into homelessness and the stigma attached to this concept. The story of an ex-homeless person from Tilburg is central. Personal problems pile up and society forces unsafe situations. With this project I want to portray the rise of a new kind of homeless. Homelessness is a personal and vulnerable problem. At the same time it is a complex social issue that is easily forgotten.


(nl)

Het project Gevestigd in een grijs gebied is het resultaat van een onderzoek naar dakloosheid en het stigma wat aan dit begrip hangt. Het verhaal van een ex-dakloze uit Tilburg staat centraal. Persoonlijke problemen stapelen op en de maatschappij forceert ongevallige situaties. Met dit project wil ik de opkomst van een nieuw soort dakloze in beeld brengen. Dakloosheid is een persoonlijke en kwetsbare problematiek. Tegelijkertijd is het een ingewikkeld sociaal vraagstuk dat snel vergeten wordt.