Stijn Terpstra

In memory of (our memories), 2020

These days we are constantly recording our daily activities. Moments we have no record of become rare, but are often even more precious. Can the essence of these moments be captured in everyday life. Can an objective analysis of photographs provide more insight into our collective memory.

(nl)

Tegenwoordig zijn we constant bezig met het registreren van onze dagelijkse bezigheden. Momenten waar we geen registratie van hebben worden zeldzaam, maar zijn vaak nog dierbaarder. Is de essentie van deze momenten vast te leggen in het dagelijkse leven. Kan een objectieve analyse van foto’s meer inzicht geven in ons collectief geheugen.